kana kiek

kana kiek
kana kíek adv. G89 kažin kiek.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Taiwanese kana — Chinese t=臺灣語假名 s=台湾语假名 poj=Tâi oân gí ká bêng p=Táiwānyǔ jiǎmíng tp=Táiwanyǔ jiǎmíng w=T ai2 wan1 yü3 chia3 ming2 kyujitai=臺灣語假名 shinjitai=台湾語仮名 romaji=Taiwan go kanaInfobox Writing system name=Taiwanese kana type=Syllabary typedesc=with some… …   Wikipedia

  • mietas — miẽtas sm. (2) kuolas, baslys: Karvė miẽtą ištraukė i pargyliavo numie Slnt. Pritašė daugybę miẽtų, kana kiek torų galės apsitverti Užv. Žardo miẽtai papuvę Dov. Vikius deda į mietus, kad išdžiūtų Trk. Pri kožnos duobės įdura mietalį, idant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varyti — 1 varyti, vãro, vãrė 1. tr. SD1120, SD244, H, R, MŽ, Sut, I, KBII176, K, Rtr, Š, KŽ, PnmŽ, Nmč, Lb, Aps, Rk, Skp, Krč, Ps, Žg, Plšk, Klk, Sd, Lnk, Als, Žr, Lk, Vdk versti judėti kuria nors linkme, ginti, vyti: Varyt arba gỹt – tai čia tas pats …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvirblis — žvìrblis sm. (1) KBII69, K, K.Būg, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, žvirblỹs (3) K.Būg, Š, NdŽ, LD217(Ar, Žsl, Dsm), Azr, Pžrl, Jd, (4) LzŽ 1. SD1196, SD404, H, R332, MŽ445, Sut, LL283, L, OG461, FrnW, KŽ zool. kikilių šeimos sodybų, miestų nedidelis paukštis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žinoti — žinoti, žìno, ojo K, Rtr, DŽ, KŽ; SD1177, SD188,190, R, MŽ, Sut, I 1. tr., intr. R404, MŽ544 turėti galvoje; turėti žinių, nusimanyti: Tai nežinau R338, MŽ453. Kas žino N. Jis tai man nežinant daro KBI26. Šitas dalykas ir tau būtų žinotinas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašerti — 1 pašerti, pàšeria, pašėrė tr. 1. H, R, MŽ, N, Sut, I, K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ paduoti gyvuliui ėsti: Jau pašėriau galvijus (bandą) B. Švintant pašerk karves parduosimas su pašaru J. Reikia ir pašert, ir pagirdyt gyvuliai Pb. Reikia pašert keltavos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — 1 ùž praep. Š, Rtr, FrnW; H, H176, Q284, R, MŽ, Sut, LL176, àž (r.) Š, J.Jabl, FrnW, žù Žrm, Asv, Nč I. erdvės santykiams reikšti. 1. su gen., dat., acc., instr. reiškiant veiksmo vietą ne priekinėje kieno pusėje: Už tvora yra akmuo J. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eiti — eĩti, eĩna (eĩti, eĩta, eĩma), ė̃jo (ẽjo) 1. intr. (tr.) SD144, R, H judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: Einu keliu B. Jis ne ė̃jo, o bėgo DŽ. Vaikai eĩna riešutaut An. Jis eina gultų, medžiotų, šieno pjautų J.Jabl. Nebėr kada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Grammatik der litauischen Sprache — Die Grammatik der litauischen Sprache ist insbesondere durch Flexion gekennzeichnet und darin dem Lateinischen, dem Altgriechischen oder dem Sanskrit ähnlich, insbesondere in seiner Fixierung auf die Endungen zur Angabe des Kasus und in der… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”